فعالیت هاي قرآنی مرکز افق آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع)

مجتمع حافظان و قاریان هلال

نگاهی اجمالی به معرفی مجمع قاریان و حافظان هلال در زمره 10 نهاد برتر قرآنی کشور منتخب مراجع ذیربط کشوري

سال تاسیس : فروردین 137

153 - 1394/06/ شماره و تاریخ ثبت : 05

تعداد اعضاي ثبت نام شده 1600 نفر

تعداد مربیان : 40 نفر خواهر و برادر

تعداد دوره ي آموزشی برگزار شده تاکنون : 130 دوره

رشته ي مورد آموزش : روخوانی و روان خوانی ، تجوید، فصیح خوانی، ترتیل خوانی ، صوت و لحن ، تفسیر و مفاهیم ، تربیت مربی و ...

تعداد رتبه هاي کسب شده مسابقات استانی و سراسري : 215 رتبه

تعداد حافظ تا کنون : بیش از 100 نفر خواهر و برادر

تعداد حافظ یک جزء به بالا تاکنون : بیش از 250 نفر

اهم اهداف تشکیل :

الف : ایجاد مرکزي جهت گسترش و ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی در میان جوانان و نوجوانان و دیگر آحاد مردم شهرستان

ب: همگانی کردن فرهنگ انس با قرآن در راستاي مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان، با استفاده از برنامه هاي مختلف قرآنی از جمله .. برگزاري دوره هاي آموزشی، محافل قرآنی، مسابقات قرآنی و جلسات تفسیر و مفاهیم و

ج:آموزش صحیح روخوانی، روان خوانی، تجوید و حفظ، صوت و لحن و تربیت قراء و حفاظ که در آینده مبلغ و معلم قرآن کریم .باشند

.د: ایجاد مرکزي جهت پشتیبانی محافل قرآنی در راستاي آموزش و انتقال تجربه با استفاده از نیروي انسانی مجرب حوزه

اهم برنامه ها و فعالیت هاي اجرایی تا کنون

-برگزاري کلاسهاي آموزشی در قالب طرحهاي پاییزه، تابستانی، زمستانی و بهاره در دو بخش خواهران و برادران

-برگزاري محافل انس با قرآن با حضور قاریان مصري و بین المللی و کشوري-

-برگزاري مسابقات حفظ، قرائت، تفسیر و .. و همکاري با اداره اوقاف و امور خیریه در برگزاري مسابقات سراسري

-تاسیس نوار خانه و کتابخانه تخصصی قرآنی

-بر پایی اردوهاي زیارتی و تفریحی

-چاپ و نشر گاهنامه قرآنی نورالهدی

-همکاري در اجراي ترتیل خوانی ایام مبارك رمضان با شبکه قرآن و معارف سیما و برنامه هاي قرآنی رادیو قرآن

-اجراي طرح تلاوت نور با حضور مرتلین شهرستان

-همکاري و حضور مسئولانه اعضاي مجمع در محافل قرآنی در سطح شهرستان

-طراحی و راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات اعضاي مجمع

- تهیه نوار آموزشی ترنم نیایش در راستاي آموزش نماز نوجوانان و نرم افزار نسیم وحی

-کشف و جذب استعدادهاي قرآنی شهرستان و دادن آموزشهاي لازم

The comprehensive portal of the Holy Shrine of Hazrat Mohammad Hilal Ibn Ali (AS) is a portal to the collection of websites under the web of the Holy Shrine of Mohammad Hilal, where users and visitors can use the services provided in cyberspace.

Address: Isfehan province, Aran and Bidgol city, Mohammad Hilal street

Phone: 03154763163

Fax: 0315476560

Email : helalaliaran@gmail.com

All rights of this reserved for the Holy Throne of Hazrat Mohammad Hilal Ibn Ali

design and development by NasimCode group