کتابخانه دیجیتال آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع)

عنوان: راویان فیروزه کویر

نویسنده: فاطمه دلداده آرانی

زبان: فارسی، انگلیسی

نوع منبع : چاپی

موضوع: آستان مقدس حضرت محمدهلال بن علی بن ابی طالب

دانلود نسخه دیجیتال

عنوان: فهرست نسخه هاي چاپ سنگی،عکسی و سربی

نویسنده: حسن مهرآبادي آرانی

زبان: فارسی

نوع منبع : چاپی

موضوع: آستان مقدس حضرت محمدهلال بن علی بن ابی طالب

دانلود نسخه دیجیتال

کتابخانه و مرکز اسناد آستان در یک نگاه

کتابخانه و مرکز اسناد آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) به پیشنهاد مرحوم حضرت آیت الله افتخار الاسلام دربندي و به همت شادروان حجه الاسلام و المسلمین علی تشکري و با مساعدت زنده یاد اللهیار صالح در سال 1344 شمسی در صحن مطهر تاسیس گردید.که تا پیش از انقلاب این کتابخانه در یک اتاق حدودا 30 متري، و داراي حدود 7 هزار جلد کتاب بود که اکنون به 120 هزار جلد کتاب چاپی در موضوع هاي مختلف است که به زبانهاي گوناگون نگه داري می شود.کتابخانه و مرکز اسناد آستان مقدس که اکنون در ضلع غربی صحن مطهر واقع می باشد، شامل دو بخش است.یک بخش مخزن کتابخانه و دو سالن مطالعه . در مخزن علاوه بر کتاب، مجموعه اي از مجلات و نشریات ادواري صحافی شده بالغ بر هزاران دوره در زمینه هاي گوناگون و با عناوین متعدد تاریخی ، ادبی ، علمی ، سیاسی ، پزشکی و … نیز موجود می .باشد

تاریخ تاسیس : 1344 شمسی

موسس : آیت الله افتخار الاسلام دربندي

تعداد کتابهاي چاپی : 100000 جلد

تعداد نسخ خطی : 362 جلد

تعداد کتب چاپ سنگی : 500 نسخه

تعداد کتب نفیس و هنري : 400 جلد

تعداد نشریات ادواري صحافی شده : 20000 جلد

ساعات کار کتابخانه: صبح 8- 12

عصر: 4- 8

The comprehensive portal of the Holy Shrine of Hazrat Mohammad Hilal Ibn Ali (AS) is a portal to the collection of websites under the web of the Holy Shrine of Mohammad Hilal, where users and visitors can use the services provided in cyberspace.

Address: Isfehan province, Aran and Bidgol city, Mohammad Hilal street

Phone: 03154763163

Fax: 0315476560

Email : helalaliaran@gmail.com

All rights of this reserved for the Holy Throne of Hazrat Mohammad Hilal Ibn Ali

design and development by NasimCode group